Onze beloften

Compleet

wij zijn een platform dat alle behoeften van trans personen ondersteunt

Compleet

We bieden inspirerende lezingen, elearning, onderzoekspanel over verschillende onderwerpen en ook vier leerpaden. Daarmee zijn we een platform dat alle behoeften ondersteunt van trans personen, de onderzoeksgemeenschap en iedereen die meer wil weten over (trans)gender.

Online

Al onze activiteiten zijn online.

Online

Al onze activiteiten zijn online. U kunt ons dus overal en altijd volgen. Hierdoor kunnen we alle informatie aanbieden in acht (en later zestien) verschillende talen die 2/3 van de wereldbevolking dekken. U kunt met ons samenwerken om onze diensten te verspreiden en relevante lokale inhoud te produceren zoals scholen en universiteiten.

Op communautaire basis

Al onze activiteiten zijn samen met mensen die te maken hebben met het thema gender.

Op communautaire basis

Al onze activiteiten zijn samen met mensen die te maken hebben met het thema gender. Uiteindelijk gaat het ons allemaal aan. We werken samen met verschillende organisaties om onderzoek te doen. Ook laten we de stem zien van verschillende mensen met verschillende achtergronden en verschillende wereldbeelden en religies over het onderwerp gender.

Neutraal

Wij geloven dat het onze missie is om alle mensen op de wereld te helpen.

Neutraal

Wij geloven dat het onze missie is om alle mensen op de wereld te helpen. Wij geloven dat een collectieve beweging vooruit iedereen bij elkaar houdt. Daarom nemen we geen standpunt in maar tonen we enkel de theorie, doen we onderzoek via panels en faciliteren we het debat rond gender en bieden we concrete oplossingen om samen te leren en te groeien.

Onze diensten

“Weinigen zijn bereid de afkeuring van hun medemensen, de afkeuring van hun collega’s, de toorn van hun samenleving te trotseren. Morele moed is een zeldzamer goed dan dapperheid in de strijd of grote intelligentie. Toch is het de enige essentiële, vitale kwaliteit voor hen die de wereld willen veranderen die het meest pijnlijk aan verandering onderhevig is.”

– Robbert Kennedy

Klik op de tabs om onze verhalen te bekijken, onze cursussen te volgen en deel te nemen aan onze enquêtes: